Uutiset

Alkuvuodesta Punainen Risti puhui oikeudenmukaisuuden puolesta Vain ihmisiä -kampanjassa yhdessä Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Rasisminvastaista viikkoa taas vietettiin maaliskuussa. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta.
 

I år delades i Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling Jul i Sinnet ut sammanlagt 28 000 matköpkort till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Med köpkortet på 70 euro kan föräldrarna köpa mat till julbordet åt familjen.

This holiday season, the Good Holiday Spirit collection organised by the Finnish Red Cross and the Mannerheim League for Child Welfare distributed a total of 28,000 food vouchers to low-income families with children in Finland. The 70-euro voucher allows parents to buy some food for their families’ holiday table.
 

Julen framkallar drömbilder om samvaro tillsammans med närstående.Röda Korsets De ungas skyddshus erbjuder möjlighet till julstämning och -frid också för de ungdomar som inte annars har möjligheter att fira en trygg jul. 

Skyddshusen håller öppet varje dag under julen.I huvudstadsregionen fungerar en gemensam jour i De ungas skyddshus i Helsingfors.

Joulukahvilat järjestetään vapaaehtoisvoimin ja ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tarjolla on pientä syötävää ja juotavaa sekä rentoa yhdessäoloa.

Tänä vuonna kahviloita on 22 paikkakunnalla, mikä on ennätysmäärä joulukahviloiden historiassa. Ensimmäiset joulukahvilat järjestettiin vuonna 2015 kolmella paikkakunnalla; Lohjalla, Espoossa ja Helsingissä.

Julkaféerna ordnas med frivilliga krafter och de är öppna och avgiftsfria för alla. Kaféerna bjuder på något smått att äta och dricka i en avslappnad gemenskap.

I år finns det kaféer på 22 orter, vilket är ett rekordstort antal i julkaféernas historia. De första julkaféerna ordnades år 2015 på tre orter: Lojo, Esbo och Helsingfors.

I had started studying in a vocational school that autumn. I was living in Helsinki with my mother. I had been visiting my father in Klaukkala for the weekend, and I did not want to go back to my mother’s from there. I was having a difficult time with my mother – we did not get along. My father had heard about  youth shelters from child welfare employees, who were actively involved in my life.

Joulu herättää mielikuvia yhdessäolosta läheisten kanssa. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat mahdollisuuden joulutunnelmaan ja -rauhaan myös niille nuorille, joille turvallisen joulun viettäminen ei ole muuten mahdollista.  
 
Turvatalot ovat jouluna auki joka päivä. Pääkaupunkiseudulla yhteinen päivystys toimii Helsingin Nuorten turvatalolla.
 

Olin aloittanut ammatillisen oppilaitoksen syksyllä. Asuin äitini kanssa Helsingissä. Olin ollut isäni luona Klaukkalassa viikonlopun, ja sieltä en halunnut palata äidin luokse. Meillä oli äidin kanssa hankalaa, emme tulleet oikein toimeen. Isä oli kuullut Turvataloista lastensuojelun työntekijöiltä, jotka olivat aktiivisesti mukana elämässäni.

Jag minns inte exakt hur många personer som tog emot mig på skyddshuset. Men jag minns att jag visades till ett sovrum där jag skulle få övernatta och sedan fick jag kvällsmål. Vi gick snabbt igenom min situation och sedan fick jag gå för att lägga mig. Arbetarna sågatt jag var jättetrött och konstaterade att det inte skulle löna sig att dyka desto djupare ned i min situation den kvällen.

Vi fortsatte att prata på morgonen. Inte anade jag då att jag skulle bli kvar på skyddshuset i hela nio månader.

Early in the year, the Red Cross spoke for justice in the People, simply campaign, together with the Finnish Section of Amnesty International and Finn Church Aid. The week against racism, in turn, was held in March. Racist views are in stark contrast with the principles of the Red Cross, which emphasise humanity and impartiality.
 
I början av året talade Röda Korset för likvärdighet i kampanjen Människor emellan tillsammans med Amnesty Internationals avdelning i Finland och Kyrkans Utlandshjälp. Veckan mot rasism i sin tur firades i mars. Rasistiskt tänkande strider klart mot Röda Korsets principer, som betonar medmänsklighet och jämlikhet.
 

1) Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi valitsemalla toimintamuoto: Maahanmuuttajan tukeminen.

Bakom sig har Solehmainen 15 års karriär hos World Vision Finland. Först arbetade hon som kundchef och de senaste åren som medelanskaffningschef. Solehmainen tar inspirerat och motiverat emot direktörsuppdraget hos Finlands Röda Kors.
 
– Jag arbetade tidigare med utvecklingssamarbete men särskilt fint hos Finlands Röda Kors är att verksamheten är så mångsidig. Röda Korset hjälper såväl i Finland som utomlands. Alltid där nöden är som störst. Jag väntar redan ivrigt på december, säger Solehmainen.
 
Sirpa Solehmainen on tehnyt 15 vuoden uran Suomen World Visionilla. Hän työskenteli ensin asiakaspäällikkönä ja viimeiset vuodet varainhankinnan johtajana. Solehmainen siirtyy Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtajaksi innostuneena ja motivoituneena.
 
Aiempi työni liittyi kehitysyhteistyöhön, mutta Suomen Punaisella Ristillä on erityisen hienoa toiminnan moninaisuus. Punainen Risti auttaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Aina siellä, missä hätä on suurin. En malta odottaa töideni alkua, Solehmainen sanoo.

Sivut