Uutiset

Suurin osa ensiapua vaativista tapaturmista tapahtuu vapaa-ajalla. Kesällä tyypillisiä tapaturmia ovat ongenkoukun juuttuminen ihoon, palovammat, haavat ja nivelvammat.

Iso osa onnettomuuksista sattuu silloin, kun lomailija tekee jotain pitkän tauon jälkeen ja taidot ovat ehtineet ruostua. Lomalla saatetaan innostua uuteen harrastukseen, matkustellaan, veneillään ja retkeillään, jolloin haavereita voi tapahtua. Vapaa-ajalla tehdään usein myös montaa asiaa samaan aikaan.

Vill du hitta något trevligt att göra i augusti och njuta av sensommarens varma dagar i härligt sällskap?I Sommarklubben samlas vi för att tillbringa tid tillsammans med somriga aktiviteter i Helsingfors och på andra ställen i huvudstadsregionen.

Vi samlas ute till exempel för att spela bollspel, skapa gatukonst och bekanta oss med huvudstadsregionens vackra naturobjekt. Ibland njuter vi bara avslappnat av picknickmat. 

– Ensamheten har ökat under coronatiden, men tröskeln att åter komma ut bland människor och efter sommaren tillbaka till skolan kan för en del av ungdomarna vara hög. I Röda Korsets skyddshus för unga stöder man under sommaren ungdomarnas sociala resurser och man kan göra det lättare för dem att återgå till en bärande vardag, berättar chefen för skyddshusverksamheten Leena Suurpää.

– Yksinäisyys on korona-aikana kasvanut, mutta kynnys palata ihmisten pariin ja kesän jälkeen takaisin kouluun voi osalle nuorista olla suuri. Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla tuetaan kesän aikana nuorten sosiaalisia voimavaroja ja voidaan helpottaa paluuta kannattelevaan arkeen, kertoo Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Afrikka kehittyy ja muuttuu nopeasti kaupungistumisen, teknologiakehityksen ja nuoren väestönosan kasvaessa. Samaan aikaan huolta aiheuttavat monet uhkat, kuten ilmastonmuutos, lisääntyvät katastrofit ja ruokakriisit, ilmastopakolaisuus ja konfliktit.  

Euroopan komissio valmistelee EU:n Afrikka-kumppanuusstrategiaa, ja keskustelussa on viisi keskeistä teemaa: vihreä siirtymä, digitalisaatio, kestävä kasvu ja työpaikat, rauha ja hyvä hallinto sekä muuttoliike ja liikkuvuus.   

Organisationens goda resultat under räkenskapsperioden, stärkte den finansiella kapaciteten betydligt under 2019. Räkenskapsperiodens resultat uppstod främst från försäljningen av en fastighet som ägts av Röda Korset under lång tid. Tack vare det goda resultatet från blodtjänsten, kan man styra medel till forskningen och utvecklingsarbetet.

Järjestön hyvä tilikauden tulos vahvisti järjestön vakavaraisuutta merkittävästi vuoden 2019 aikana. Tilikauden tulos syntyi suurimmaksi osaksi pitkään Punaisen Ristin omistuksessa olleen kiinteistön myynnistä. Veripalvelun hyvästä tuloksesta ohjataan entistä voimakkaammin varoja tutkimukseen ja kehitystoimintaan.

De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har under den senaste veckan arbetat från morgon till kväll för att skydda äldre människors hem i Lappland mot översvämningarna. Arbetet har utförts som stöd för räddningsverket ända sedan beredskapsfasen inleddes.

Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset ovat tehneet viimeisen viikon ajan töitä aamusta iltaan suojatakseen ikäihmisten kodit Lapissa eteneviltä tulvilta. Työtä on tehty pelastuslaitoksen tukena varautumisvaiheen alusta asti.

– Vapaaehtoisten rooli on ollut merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina. Aiemmin olemme varautuneet auttamaan tulvissa lähinnä Kittilässä, mutta nyt vapaaehtoisia on tulvien laajuuden vuoksi tarvittu myös Rovaseudulla, sanoo Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy.

Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska. 

– Du kan ringa samtalstjänsten då du i förtroende vill prata om sådant som tynger dig i den här speciella situationen. Många är orolig för sina anhöriga, att bara var hemma kan kännas ångestfullt och människor kan uppleva ensamhet säger Veli-Matti Ahtiainen som är Röda Korsets planerare av psykosocialt stöd.

Röda Korset och dess samarbetspartners har sett att det finns stort behov av en samtalstjänst. 

Auttava puhelin on soittajalle maksuton ja palvelu on suomeksi.  
 
- Auttavaan puhelimeen voi soittaa, kun haluaa jutella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Monella on huoli läheisistä, jatkuva kotona oleminen voi ahdistaa ja ihminen saattaa kokea yksinäisyyttä, sanoo Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen suunnittelija Veli-Matti Ahtiainen.
 
Punainen Risti ja sen yhteistyökumppanit ovat havainneet, että keskusteluavulle on suuri tarve. 
 

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Koronatilanteen kehittymistä on seurattu sen ensihetkistä lähtien. Noudatamme toiminnassa viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä, ja autamme siellä, missä tarvitaan.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijällä, lääkäri Katja Kotkavaaralla, on kädet täynnä töitä. Hän koordinoi kansainvälisen Punaisen Ristin tukea eurooppalaisille Punaisen Ristin yhdistyksille koronaviruspandemiassa.
 
Pandemian keskus on nyt Euroopassa, ja tartuntoja on jo enemmän kuin Kiinassa.
 

Begäran kom från Ålands sjukvårdsdistrikt (ÅHS) och enheten sänds iväg från Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors.

- När vi planerade enheten, var en av de viktigaste egenskaperna att det går lätt och snabbt att ta i bruk tälten.Enheten transporteras i släpvagn efter en personbil behändigt till objektet och tältet kan resas direkt när situationen så kräver, säger Röda Korsets rådgivare för katastrofberedskap Ilona Hatakka.

Sivut