Uutiset

Finlands Röda Kors utbildade frivilliga är som bäst med som stöd för myndigheterna och hjälper människorna som evakuerats från passagerarfärjan Viking Amorella.  Passagerarna på Viking Amorella evakuerades till följd av bottenkänningen som fartyget fick på söndagen.
 
Röda Korsets frivilliga inom psykiskt stöd finns idag måndag i Åbo hamn för att ta emot passagerarna som evakuerats från fartyget. Utbildade frivilliga erbjuder de återvändande möjlighet att samtala om känslorna som situationen orsakat.  
 

”Många sjukhus i Aden stängde sina dörrar, när den första coronavågen slog till för några månader sedan.  Människorna måste ha tillgång till vård om de blir sjuka.  Vårdcentralen som nu öppnas och Röda Korsets effektiva förebyggande arbete i lokalsamhällena är synnerligen viktiga för att spridningen av sjukdomen ska fås under kontroll”, säger Tiina Saarikoski, som är chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp.  

Suomen Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset auttavat parhaillaan matkustaja-alus Viking Amorellalta evakuoituja ihmisiä viranomaisten tukena. Viking Amorellan matkustajat evakuoitiin sunnuntaina tapahtuneen aluksen pohjakosketuksen seurauksena.

Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoiset ovat tänään maanantaina Turun satamassa vastassa alukselta evakuoituja matkustajia. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat palaajille mahdollisuuden keskustella tilanteen herättämistä tuntemuksista.

Viime viikolla tulipalo tuhosi valtaosan Lesboksen saarella Kreikassa sijaitsevasta Morian pakolaisleiristä. Moria on Kreikan suurin pakolaisleiri, jonka 13 000 ihmisellä ei ole tällä hetkellä riittävästi ruokaa, vettä ja suojaa. Leirin asukkaista noin 4 000 on lapsia. 


Mika Korppinen

Marko Tervo

Joensuussa ja Jyväskylässä odoteltiin kokouksen alkamista.

We may think that when they become independent, a young person breaks away from their childhood family and therefore the need for family support would naturally end. However, becoming independent does not mean being able to cope alone but rather defining childhood relationships in a new way. Becoming independent changes the whole family; family relationships and structure, dynamics, housing and financial matters change as a young person moves into their own home. This does not always go smoothly.

Elli Aaltonen, who works as a professor in practice at the University of Tampere, has previously served as Director General of Kela and Director General of the Regional State Administrative Agency for Eastern Finland, as well as the social and health counsellor for the Province of Eastern Finland. 

‘As President of the Finnish Red Cross, I want to make sure that the helpers feel up to helping. Volunteers are the gold ingot of the Red Cross that needs to be held onto. Respect for volunteering must be improved throughout society,’ Aaltonen says.

Vi kanske tänker att en ung som blir självständig frigör sig från barndomsfamiljen och att det därför är naturligt att familjens stöd upphör. Att bli självständig betyder emellertid inte att man ska klara sig på egen hand, utan att man måste definiera barndomens förhållanden på ett nytt sätt. Att bli självständig förändrar hela familjen; familjeförhållanden och -struktur, dynamik, boende och ekonomiska saker förändras när den unga flyttar till ett eget hem. Det kanske inte alltid sker okomplicerat.

Saatamme ajatella, että itsenäistyessään nuori irtaantuu lapsuuden perheestään ja siksi perheen tuen tarve luonnostaan päättyisi. Itsenäistyminen ei kuitenkaan tarkoita yksin pärjäämistä, vaan lapsuuden suhteiden määrittelemistä uudella tavalla.

Itsenäistyminen muuttaa koko perhettä; perhesuhteet ja -rakenne, dynamiikka, asuminen ja taloudelliset asiat muuttuvat nuoren muuttaessa omaan kotiin. Tämä ei aina suju mutkattomasti.

Tampereen yliopistossa työelämäprofessorina työskentelevä Elli Aaltonen on toiminut aiemmin Kelan pääjohtajana ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana sekä läänin sosiaali- ja terveysneuvoksena.

– Punaisen Ristin puheenjohtajana haluan ennen kaikkea pitää huolta siitä, että auttajat jaksavat auttaa. Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin kultaharkko, josta täytyy pitää kiinni. Vapaaehtoistyön arvostus on saatava nousemaan koko yhteiskunnassa, Aaltonen toteaa.

Elli Aaltonen är arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet och har tidigare varit generaldirektör för Folkpensionsanstalten och överdirektör för Regionförvaltningsverket i Östra Finland samt länets social- och hälsovårdsråd.

– Som ordförande för Röda Korset vill jag framför allt se till att hjälparna orkar hjälpa. De frivilliga är guld värda för Röda Korset så dem ska vi ta hand om. Frivilliginsatser behöver värdesättas mer i hela samhället, säger Aaltonen.
 

Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Journalistiliitto ovat perustaneet kehitysjournalismin palkinnon juhliakseen laadukkaita ja innovatiivisia globaaleja teemoja käsitteleviä journalistisia julkaisuja ja kasvattaakseen suomalaisen kehitysjournalismin näkyvyyttä ja arvostusta.
 
Kaikille avoin Climate:Red-kokous pyrkii viemään Punaisen Ristin ilmastotavoitteet toimintaan ja löytämään ratkaisuja ilmastokriisin humanitaaristen vaikutusten vähentämiseksi.  
 
Punaisen Ristin 192 kansallista yhdistystä, 165 000 paikallisosastoa ja 14 miljoonaa vapaaehtoista tekevät päivittäin ruohonjuuritason työtä, jotta yhteisöt pystyisivät varautumaan ilmastonmuutokseen, voisivat vähentää siihen liittyviä riskejä ja toipuisivat nopeammin ilmastoon ja säähän liittyvistä kriiseistä ja katastrofeista.
 

Jouluna 2019 Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräyksessä jaettiin kaikkiaan 28 000 ruokalahjakorttia kotimaan vähävaraisille lapsiperheille. 70 euron arvoisen lahjakortin turvin vanhemmat voivat ostaa perheelleen ruokaa joulupöytään.

”Våren var en mycket exceptionell tid överallt. Man blev tvungen att avbryta flera närtjänster för unga, varav behovet av nättjänster ökade ytterligare. Under perioden januari–augusti tog unga kontakt 90 000 gånger i Sekasin-chatten, det vill säga över 22 procent mer än under motsvarande tid förra året. Allt fler unga söker hjälp för självdestruktiva tankar. Kontakterna har också varit allvarligare än tidigare. Det är mycket bra att man söker hjälp”, berättar Satu Sutelainen chef för Mieli rf:s nätkrisarbete.

Sivut