Uutiset

Tatu Blomqvist

Humanitär handräckning är en utmärkelse som Finlands Röda Kors beviljar till en person, en grupp eller ett samfund som på ett speciellt förtjänstfullt sätt har arbetat för att främja humanitära teman.

Palani Mohan, IFRC

Antalet offer stiger fortfarande. Enligt Röda Korset omkom i förra veckans jordbävning över 6200 människor och över 14 300 blev skadade.

Palani Mohan, IFRC

Nepalin uhriluku nousee yhä. Punaisen Ristin mukaan viikko sitten tapahtuneessa maanjäristyksessä kuoli yli 6200 ihmistä ja loukkaantui yli 14 300.

Tatu Blomqvist

Skådespelarna blev förvånade över finländarnas positiva attityd och vilja att stöda Nepal-insamlingen.

Tatu Blomqvist

Näyttelijät yllättyivät suomalaisten positiivisuudesta ja halusta tukea Nepal-keräystä.

Tatu Blomqvist

Ohjelma toi laajaan julkiseen keskusteluun vanhustyön laitosmaisen hoitokulttuurin ja osoitti, että pienillä muutoksilla henkilökunta voi tehdä hoivakodista kodinomaisemman.

Pauliina Sillanpää

I logistikcentret i Kalkku i Tammerfors är det liv och rörelse när Röda Korsets små och stora frivilliga samlas till distriktsmästerskaptävlingen i första hjälpen. Också de minsta hobbyister får visa sina kunskaper.

Aapo Huhta

Det humanitära läget på katastrofområdet är väldigt allvarligt. Människor är isolerade och behöver hjälp. Finländska biståndsarbetare inom logistik inledde arbetet i Katmandu i torsdags.

Alla har rätt att få hjälp. Behovet av hjälp kommer nästan alltid oförutsett – plötsligt, på gatan eller i hemmet sker något som gör att hjälp behövs. Under Rödakorsveckan 4-10 maj vill Röda Korset särskilt lyfta fram de ungas kunskaper i första hjälpen.

Kaikilla on oikeus saada apua. Avun tarve voi tulla eteen kotona tai kadulla, ja lähes aina se tulee eteen yllättäen. Punaisen Ristin viikolla 4.–10. toukokuuta Punainen Risti korostaa erityisesti nuorten ensiaputaitoja.

IFRC/Carl Whetham

Tykkäämisellä ON merkitystä! Jos jokainen teistä pyytää yhden uuden kaverin tykkäämään Facebook-sivuistamme, meitä on pian yli 100 000 sanansaattajaa - katso täältä miten helppoa se on ja pyydä kaverit mukaan!

Aapo Huhta

Katastrofialueella humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. Ihmisiä on saarroksissa ja tarvitsee apua. Suomalaiset logistiikan avustustyöntekijät aloittivat työt Katmandussa eilen.

Carl Whetham / IFRC

Finnish Red Cross is sending an emergency response unit (ERU), specialized in logistics, to Kathmandu airport. This single international airport in the country is, and will be for the foreseeable future, a hub for incoming aid. There are only a couple of land routes into the country, and the roads are difficult to negotiate.

IFRC/Carl Whetham

Vi har fått många frågor om hur vi bäst kan hjälpa offren för jordbävningen i Nepal. Det effektivaste sättet att få fram hjälpen just nu är att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond. De insamlade medlen används till nödhjälp och inköp av förnödenheter till dem som har förlorat sina hem.

IFRC/Carl Whetham

The Finnish Red Cross has received numerous questions about how best to help the afflicted people in Nepal. At the moment, the most efficient way to get help to those in need is via the Red Cross Disaster Relief Fund. The collected funds are used for emergency relief and acquisition of materials for people who have lost their homes.

Sivut