Uutiset

Suomen Punainen Risti

Tipaton tammikuu on hyvä juttu. Se tekee jo sinällään hyvää itse kullekin, mutta nyt voit tehdä tipattoman tammikuun nimissä hyvää myös muille.

Hanna Linnakko

A total of EUR 1 405 026 has been donated to the Good Holiday Spirit campaign. The annual campaign by the Finnish Red Cross and the Mannerheim League for Child Welfare was held for the 18th time. This year, a total of 18,000 vouchers, each worth EUR 70, were distributed to low-income families with children in Finland.

Hanna Linnakko

Man har donerat 1 405 026 euro till insamlingen Jul i Sinnet. Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds traditionella insamling ordnades för 18:e gången. I år delades ut 18 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Hanna Linnakko

Hyvä Joulumieli -keräykseen on lahjoitettu 1 405 026 euroa. Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton perinteinen keräys järjestettiin 18. kertaa. Tänä vuonna 70 euron arvoisia lahjakortteja jaettiin 18 000 kappaletta vähävaraisille lapsiperheille Suomessa.

Emil Helotie

Den största delen av patienter på Röda Korsets sjukhus i Azraq är syriska barn och födande mammor. Många finländska biståndsarbetare arbetar på sjukhuset som byggdes i Jordanien.

Mikko Lehtimäki

Evijärvellä yhdeksäsluokkalaiset voivat käyttää liikuntatuntejaan vanhusten ulkoiluttamiseen.

Petteri Kivimäki

Kongolainen Emmanuel Sibomana selvisi sodasta ja pakolaisleiriltä. Nyt hän tahtoo auttaa muita.

Tiina Parkkinen

Tunnelma oli lämmin, kun joukko Muhoksen lukion oppilaita vieraili vanhusten luona. Helmin kodin asukkaat nauttivat kauniista joululauluista ja oppilaiden lauluesityksestä.

Hanna Linnakko

Pääkaupunkiseudun Nuorten turvatalojen päivystys on keskitetty tänä jouluna Vantaalle. Myös Tampereen ja Turun turvatalot ovat koko joulun ajan avoinna.

Henry Makiwa, British Red Cross / IFRC

Hundratusentals människor i Sydsudan har flytt striderna till grannländerna och över en miljon människor i landet lever som inre flyktingar. Den humanitära situationen är allvarlig och behovet av hjälp enormt. Det finns brist på mat, rent vatten, skydd och sanitet. Under ohygieniska förhållanden på lägren ökar risken för smittsamma sjukdomar.

Jari Lindholm

Finlands Röda Kors skickade tisdagen en logistikenhet till Sierra Leone. Enheten borde vara framme i slutet av veckan. Enhetens uppgift är att ansvara för logistik inkluderande varors leverans och transportkedja. Logistikenheten stödjer Röda Korsets nya ebolavårdcenter som öppnas i Kono i östra delen av Sierra Leone.

På annandagen blir det 10 år sedan Sydostasiens tsunami. Denna katastrof berörde många finländare djupt. Många människor förlorade sina familjemedlemmar eller nära och många var själv i livsfara.

Sijainti:
Okänt

Tidigt på annandagsmorgonen år 2004 fick Finlands Röda Kors jourhavande de första meddelandena och telefonsamtalen om en enorm jordbävning i Asien. Då drogs igång ett storskaligt biståndsarbete igång som pågick i sju år. Finländare donerade 27,2 miljoner euro till detta.

Jari Lindholm

Logistiikkayksikkö lähtee tänään tiistaina ja saapuu Sierra Leoneen loppuviikosta. Yksikön tehtävänä on vastata logistiikasta, mukaan lukien tavaroiden hankinta- ja kuljetusketjusta. Logistiikkayksikkö tukee uutta kansainvälisen Punaisen Ristin ebolahoitokeskusta, joka on avautumassa Sierra Leonen itäosassa sijaitsevaan Konoon.

On Boxing Day, ten years have passed since the tsunami in Southeast Asia. This disaster touched many Finnish people deeply. Many lost their loved ones in the disaster, and many were in danger themselves.

Sijainti:

Sivut