Åbo svenska avdelning fyller 70 år!

19.11.2021
Andrea Södergård
Kuvaaja: Andrea Södergård
Tapahtuman tyyppi: 
  • Muut tapahtumat
Järjestäjä: 

Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelning grundades 19.11.1951. Sedan dess har medlemmar och frivilliga deltagit i olika aktiviteter och på så vis fört de sju Röda Kors-principerna vidare till följande generationer.

 

Under sju decennier har avdelningens tyngdpunktsområden, medlemsantal och aktivitetsnivåer förändrats. Hörnstenar under senare tid är och har varit de årliga hungerdagsinsamlingarna som engagerar många enskilda individer, skolor och andra institutioner samt den starka vän- och kantinverksamheten.

 

Nu önskar avdelningen ta del av dina minnen, berättelser och erfarenheter som frivillig inom verksamheten. Enkätfrågorna är avsedda att leda till eftertanke och du behöver inte besvar dem alla, utan kan även disponera ditt svar självständigt.

 

Frågelistan kan besvaras på webben på adressen https://bit.ly/2Bsl0Zh eller via länken på blogs.abo.fi/cultura där man hittar närmare instruktioner om svarandet. Frågelistan är öppen fram till 31.10.2020.