Webbinariet En dag för självständighetsprocessen talar vi om att bli självständig nu och i det framtida Finland

Webbinariet samlar funderingar från unga vuxna, experter på självständighetsprocessen och forskare gällande att bli självständig nu och i det framtida Finland. Kom och hör de senaste forskningsresultaten och de ungas tankar på vägen till självständighet.

Anmäl dig till evenemanget här (på finska).

Studien som publiceras under webbinariet ger en röst åt unga som ska bli självständiga

Under webbinariet En dag för självständighetsprocessen publiceras ALL-YOUTH-forskningsprojektets och Röda Korsets De ungas skyddshus gemensamma studie om unga vuxna som medborgare och aktörer i samhället.

- I studien lyfts unga vuxnas röster fram vars åsikter tidvis får väldigt lite utrymme i forsknings- och samhälleliga debatter. Dessutom lyfter studien fram utmaningarna med att bli självständig och unga vuxnas behov av stöd, mer som ett flerdimensionellt fenomen än att bara hamna utanför arbetslivet, berättar ALL-YOUTH-projektets forskare Miia Lähde.

Nätverket för ungas självständighetsprocess berättar om sina visioner och bjuder in till strategiarbetet

Som ett resultat av de två tidigare En dag för självständighetsprocessen-evenemangengrundades Nätverket för ungas självständighetsprocess våren 2020. Detta nätverk av aktörer har inlett ett strategiarbete för självständighet och under webbinariet kommer de att presentera slutsatserna som de hittills kommit fram till.

- Nätverkets mål är att göra självständighetsprocessen till ett livsskede som i samhället identifieras bättre och ges mer stöd. Vi konstaterade att visionen kan bli verklighet endast om vi har ett ännu tätare samarbete. Vi vill stödja unga i självständighetsprocessen tillsammans och mer helhetsbetonat, poängterar Kirsti Viinikka från De ungas skyddshus och tillika projektchef för projektet Hemstigen.

Syftet med evenemanget är att utöka de ungas nätverk för självständighetsprocessen och hälsa nya aktörer välkomna till strategiarbetet.

Det preliminära programmet har publicerats

 

Under webbinarieförmiddagen får vi i dialogform höra ungas självständighetsberättelser samt expertinlägg. Vid sidan av inläggen stimulerar vi debatt om utmaningar, lösningar och framtidsvisioner med anknytning till självständighetsprocessen.

  • Resultaten av ALL-YOUTH-studien presenteras av forskningsprojektets forskare Miia Lähde och Jenni Kallio.
  • På nätverkets vägnar belyses strategiarbetet av:Katja Gunther, direktör för tjänster riktade till unga vuxna (Vanda stad), Emma Kallunki, projektkoordinator (Kide Säätiö) och Miki Mielonen, chef för De ungas skyddshus i Helsingfors (Röda Korset, De ungas skyddshus).
  • Evenemanget samordnas av Leena Suurpää, verksamhetschef vid De ungas skyddshus.

Evenemanget ordnas av Röda Korsets De ungas skyddshus projekt Hemstigen. Med vid evenemanget ser vi forskningsgruppen ALL-YOUTH samt Nätverket för ungas självständighetsprocess, som omfattar Helsingfors stads eftervård, Navigatorn i Helsingfors, Centralförbundet för barnskydd, Nuorisoasuntoliitto, Garantistiftelsen, Tammerfors stad, Åbo stadsmission, Vanda stads ungdomstjänster och Y-Stiftelsen.

Du kan delta i debatten i sociala medier med hashtaggarna #endagförsjälvständighetsprocessen #itsenäistymispäivä

Delta:Följ sändningen av webbinariet genom att anmäla dig via Lyyti-länken senast den 4 november.

Målgrupp:Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Välkommen med!

Mer information:  Anni Heinonen, kommunikationsexpert, Röda Korsets De ungas skyddshus, anni.heinonen@redcross.fi, 040 621 4601

Tilaisuuden järjestää Punaisen Ristin Nuorten turvatalon Kotipolku-hanke. Mukana tapahtumassa ovat ALL-YOUTH -tutkimusryhmä sekä nuorten itsenäistymisen verkosto, johon kuuluvat Aspa, Helsingin kaupungin jälkihuolto, Helsingin Ohjaamo, Kide-säätiö, Lastensuojelun keskusliitto, Nuorisoasuntoliitto, Pesäpuu ry.,Takuusäätiö, Tampereen kaupunki, Turun kaupunkilähetys,Vantaan kaupungin nuorisopalvelut ja Y-Säätiö.