Vieraasta aktiiviseksi yhteisön jäseneksi

Kun Sonkajärven kunta päätti alkuvuodesta 2013 ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, Suomen Punaisen Ristin paikallinen osasto jo suunnitteli kuinka saisi uudet sonkajärveläiset tiiviiksi osaksi yhteisöä.

- Meille on tärkeää, että uudet sonkajärveläiset pääsevät mukaan vapaaehtoistoimintaan, ja että he eivät ole pelkkiä avun kohteita vaan aktiivisia toimijoita, kertoo Sonkajärven osaston puheenjohtaja Leila Honkala.

Sonkajärvelle Iranista talvella 2013 muuttanut Farida Qasemi on mukana Punaisen Ristin ensiapu- ja ystävätoiminnassa sekä maahanmuuttajaperheiden kotouttamistyössä. Sairaanhoitajan ammatista haaveileva Qasemi auttaa lisäksi tulkkaamaan päivystyksessä.

Qasemi kertoo saaneensa vapaaehtoistyön ansiosta ystäviä ja iloa elämäänsä. Parasta Punaisen Ristin toiminnassa on kuitenkin se, että saa auttaa muita.

- Lisäksi suomen kielen taitoni on karttunut melkein huomaamatta, kertoo Qasemi hymyillen.

Järjestöillä tärkeä rooli

Suomen Punaisen Ristin järjestämässä Kotoutuminen ja kolmas sektori 2015 -seminaarissa maanantaina 18.5. käsiteltiin esitysten ja työpajojen avulla maahanmuuttajien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä uudessa kotimaassaan.

UNHCR:n Pohjois-Euroopan alue-edustuston Legal Officer Thomas Bergman painottaa maahanmuuttajien vahvaa osallistamista jo kotouttamistoiminnan suunnitteluvaiheessa.

- Maahanmuuttajilla on usein kokemus siitä, että he ovat uudessa kotimaassaan vain vieraina. Jos he tuntevat itsensä asukkaiksi, heidän on helpompi osallistua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan, toteaa Bergman.

Bergmanin mukaan järjestöillä on tärkeä rooli maahanmuuttajien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa. Järjestöt voivat esimerkiksi vedota valtioihin, jotta niillä olisi toimiva pakolaisten vastaanottojärjestelmä. Myös Punainen Risti vaikuttaa ja toimii, jotta kunnat vastaanottaisivat enemmän pakolaisia.