Tutkimus: Itsenäistyvät nuoret haluavat olla osa yhteiskuntaa

Torstaina 12.11. julkaistiin ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen tutkimus Omana itsenä osa yhteiskuntaa - Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina. Tutkimuksessa tarkastellaan 18–24-vuotiaiden kokemuksia itsenäistymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat saaneet tukea itsenäistymiseensä Nuorten turvataloilta.

Nuoret haluavat osallistua monin tavoin

Moni tutkimukseen osallistunut ajattelee tekevänsä osansa yhteiskunnassa opiskelemalla ja kiinnittymällä työelämään. Nuoret arvostavat toimeentuloon, verojen maksamiseen ja omien asioiden hoitamiseen liittyvää kansalaispätevyyttä, mihin he kaipaavat tietoa ja tukea. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat kiinnostuneita myös yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mutta kokevat, etteivät pääse helposti mukaan politiikkaan. Moni kaipaa lisää tietoa vaikuttamisen keinoista sekä nuorten arvostamista yhteiskunnallisina toimijoina.

– Osa kanavoi mielipiteensä esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai harrastukseen tai vaikuttaa omien elämäntapavalintojensa kautta. Samaan aikaan monet eivät tunnista arjen aktiivisuutensa yhteiskuntapoliittista merkitystä, sanoo ALL-YOUTH-tutkimushankkeen johtaja, professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta.

Itsenäistyminen ei ole yksin pärjäämistä

Itsenäistyvät nuoret tarvitsevat tukea paitsi koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä asioissa, myös asumisen ja toimeentulon kaltaisissa kysymyksissä tai sosiaalisten suhteiden ongelmissa. Luottamukselliset ja turvalliset ihmissuhteet ovat nuorille hyvän itsenäistymisen edellytys.

– Kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla eri syistä vaikeaa. Taustalla voi olla syrjintää, vaikeita elämäntilanteita, turvattomuutta tai epävarmuutta, kertoo Honkatukia.

Osa nuorista kokee yhteiskunnan aikuistumista koskevat odotukset raskaina. Valinnan pakko, tiedonpuute sekä kilpailu koulutus- ja työpaikoista aiheuttavat osalle lamaannuttavia paineita. Kaikille “oman jutun” löytäminen ei ole helppoa eikä tapahdu hetkessä.

Tutkijoiden mukaan itsenäistymistä leimaava yksin pärjäämisen vaatimus voi luoda monille nuorille aikuisille paineita. Tutkimuksessa nuoret kertovat oivaltaneensa avun saamisen kautta, kuinka itsenäistyminen merkitsee myös kykyä tukeutua toisiin ihmisiin.

– Itsenäistyminen ei merkitse irtautumista sosiaalisista suhteista. Päinvastoin, itsenäistyessään nuorella tulee olla mahdollisuus kiinnittyä uusilla tavoin yhteiskuntaan ja erilaisiin yhteisöihin. Jokainen itsenäistyvä nuori tarvitsee turvallisia ihmisiä, kannattelevia yhteisöjä ja helposti saatavilla olevaa tukea. Nuorilla täytyy olla oikeus etsiä oma itsenäistymisen polkunsa rauhassa, yhdessä toisten kanssa ja ilman kohtuutonta yksin pärjäämisen painetta, painottaa Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Tutkimus julkaistiin osana Nuorten turvatalojen torstaina 12.11. klo 9-11.30  järjestettävää Itsenäistymispäivän webinaaria.

Omana itsenä osa yhteiskuntaa – Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina
Honkatukia, Päivi; Kallio, Jenni; Lähde, Miia; Mölkänen, Jenni
ALL-YOUTH -tutkimushanke ja Punainen Risti, Nuorten turvatalot
Tampereen yliopisto (2020)
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123861

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

allyouthstn.fi

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat matalan kynnyksen kriisi- ja keskusteluapua nuorille ja heidän perheilleen.Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään niin pienissä kuin suurissakin pulmissa. Apu on maksutonta ja sitä saa nopeasti ilman lähetettä. Keskusteluavun lisäksi turvatalot tarjoavat nuorille tilapäistä majoitusta sekä tukea itsenäistymiseen ja säännöllisen päivärytmin löytämiseen. Turvatalot tarjoavat keskusteluapua myös verkossa nuorille Sekasin-chatissä sekä perheille Suhteellista-verkkopalvelussa.

nuortenturvatalo.fi