Suomen Punaisessa Ristissä luottamustehtävät ovat palkatonta vapaaehtoistyötä

Kaikki Suomen Punaisen Ristin luottamustehtävissä toimivat ovat järjestön vapaaehtoisia, eikä tehtävistä makseta palkkaa.
 
Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin selkäranka. Laaja, vapaaehtoisiin luottamustehtäviin perustuva päätöksenteko varmistaa, että järjestössä tehdään periaatteiden ja arvon mukaisia päätöksiä ja päätöksenteko perustuu avun tarpeeseen. 
 
Suomessa toimii yli 400 Punaisen Ristin paikallista osastoa, joista jokaisella on oma hallituksensa. Hallitukset luovat edellytykset paikalliselle vapaaehtoistyölle. Hallitus vastaa esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta, varojen käytöstä ja raportoinnista. 
 
Samaa periaatetta noudatetaan järjestön valtakunnallisessa päätöksenteossa. Järjestön suunnan ja strategiset päätökset hyväksyy yleiskokous, johon osallistuu kolmen vuoden välein satoja Punaisen Ristin jäseniä kaikkialta Suomesta.
 
Yleiskokouksen päätöksiä valvoo Suomen Punaisen Ristin valtuusto ja toimintaa ohjaa Punaisen Ristin hallitus. Kaikki näissä luottamustehtävissä toimivat ovat Punaisen Ristin vapaaehtoisia, eikä heille makseta palkkaa. 
 

Tehokkaaseen auttamiseen tarvitaan ammattimaista henkilökuntaa 

Suurikokoinen organisaatio ei voisi toimia tehokkaasti hädänalaisten ihmisten auttamiseksi ilman ammattimaista henkilökuntaa.
 
Punainen Risti noudattaa henkilökuntansa palkkaamisessa työehdoissa voimassaolevia työehtosopimuksia, jotka ovat alalla yleisesti käytössä. Myös Suomen Punaisen Ristin on panostettava organisaationsa johtamiseen, jotta laajasti Suomessa toimiva ja merkittävää kansainvälistä avustustoimintaa harjoittava järjestö voi ylipäätään toimia.
 
Järjestön operatiivisen johdon palkkauksesta päättää jäsenistön valitsema hallitus, jonka jäsenille ei makseta palkkaa. Suomalaisista järjestöistä Suomen Punainen Risti on selvästi suurimpien ja merkittävimpien joukossa. Johtajien vuosiansiot kestävät kriittisenkin vertailun niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti. 
 
Punaisen Ristin Suomessa toimivan kiinteän henkilöstön palkat rahoitetaan useista eri lähteistä, kuten Suomen Punaisen Ristin tuotteiden myyntituotoista, jäsenmaksuista sekä eri ministeriöiden ja STEA:n avustuksista. Esimerkiksi katastrofirahastoon lahjoitetuista varoista ei makseta Suomessa toimivan kiinteän henkilökunnan, kuten johdon ja hallintohenkilökunnan, palkkoja.