Röda Korsets mobila evakueringscenter förbättrar beredskapen för storolyckor betydligt i hela Finland

Enheterna som är packade i släpvagnar innehåller tält, hopfällbara sängar, filtar, vattenkanistrar, bord, stolar och annan utrustning som behövs för ett tillfälligt evakueringscenter. I en nödsituation kan evakueringscentret sättas upp på olycksplatsen.
 
- Till exempel buss- och fartygsolyckor samt våningshusbränder är olyckor, där man kan bli tvungen att evakuera mycket människor, säger Röda Korsets koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen.
 
Mobila evakueringsenheter förbättrar betydligt Röda Korsets och dess samarbetsnätverk Frivilliga räddningstjänstens beredskap att agera i olyckssituationer.
 
- I evakueringscentret kan man till exempel vänta på sjuktransport. Där kan också krishjälp ges och de evakuerade registreras, berättar Korhonen.
 
Evakueringscenter flyttas som bäst från logistikcentret Kalkku i Tammerfors till varje rödakorsdistrikt i hela landet. Evakueringscenter har redan levererats till Egentliga Finlands, Ålands, Uleåborgs, Tavastlands, Västra Finlands och Österbottens distrikt. Enheter flyttas under den närmaste tiden till Helsingfors och Nylands, Sydöstra Finlands, Lapplands, Satakuntas och Savolax-Karelens distrikt.