Punaisen Ristin vakaa talous mahdollistaa järjestön valmiuden kehittämisen ja varautumisen ylläpitämisen poikkeuksellisissakin tilanteissa

Järjestön hyvä tilikauden tulos vahvisti järjestön vakavaraisuutta merkittävästi vuoden 2019 aikana. Tilikauden tulos syntyi suurimmaksi osaksi pitkään Punaisen Ristin omistuksessa olleen kiinteistön myynnistä. Veripalvelun hyvästä tuloksesta ohjataan entistä voimakkaammin varoja tutkimukseen ja kehitystoimintaan.

Vuoden 2019 aikana Suomen Punaisen Ristin toiminta ja talous etenivät suunnitelmien mukaisesti. Järjestön talouden rakenne kuitenkin muuttui, kun 75 vuotta järjestön omistuksessa ollut kiinteistö Helsingin Ullanlinnassa myytiin. Suomen Punainen Risti sai kiinteistön lahjoituksena Suojeluskuntajärjestöltä jatkosodan päättymisen yhteydessä. Suojeluskunta halusi lahjoituksella varmistaa, että sen omaisuus käytettäisiin suomalaisten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Suomen Punainen Risti on käyttänyt kiinteistöstä saatuja vuokratuottoja toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Nyt kiinteistö olisi vaatinut merkittäviä korjauksia, joten järjestön sijoitustoiminnan hoidon ja talouden näkökulmasta siitä oli parempi luopua.

Kiinteistökaupan tuotot käytettiin sairaanhoitajien lisäeläkkeisiin

Myynnistä saatava tuotto käytettiin kokonaisuudessaan järjestön velan lyhentämiseen. Velka on syntynyt ns. lisäeläkejärjestelmästä, jonka järjestö otti käyttöön ennen Suomessa voimaantullutta lakisääteistä työeläkejärjestelmää 1960-luvulla. Sairaanhoitajien palkat olivat 1960–1990-luvuilla alhaiset ja lisäeläkejärjestelmällä Punainen Risti halusi turvata pitkän uran tehneille sairaanhoitajille riittävän eläkkeen. 

Vakaan talouden merkitys korostuu epävarmoina aikoina

Kevään 2020 koronavirusepidemian vaikutuksia maailman ja Suomen taloustilanteeseen on vaikea arvioida. Erityisesti tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että valmiusjärjestön taloudellisella tilanteella turvataan avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen sekä Suomessa että maailmalla tarkoituksenmukaisesti. Sijoitusomaisuuden arvon hyvä kehittyminen vuoden 2019 aikana on turvannut järjestön toimintaa myös kevään 2020 aikana, kun koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut sijoitusmarkkinoiden arvostustasoon.

Suomen Punaisen Ristin laitoksena toimivan Veripalvelun talous on kehittynyt vakaasti. Positiivinen taloudellinen kehitys mahdollistaa merkittävät panostukset tutkimukseen ja kehitystoimintaan. Vuonna 2019 perustetun Veripalvelun tutkimusrahaston varoja voidaan käyttää tutkimustoimintaan tutkimus- ja kehitystoiminnan strategian mukaisesti. Jatkuvan kehittämisen ja tehostamisen ansiosta verivalmisteiden hinnat on kyetty pitämään kurissa. Muun terveydenhuollon kustannusten kohotessa ei verivalmisteiden hintoja ole tarvinnut korottaa vielä kertaakaan vuoden 2014 jälkeen.