Punaisen Ristin apu koronaviruksen runtelemassa Euroopassa: terveyspalveluja, naapuriapua ja tiedotusta

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijällä, lääkäri Katja Kotkavaaralla, on kädet täynnä töitä. Hän koordinoi kansainvälisen Punaisen Ristin tukea eurooppalaisille Punaisen Ristin yhdistyksille koronaviruspandemiassa.
 
Pandemian keskus on nyt Euroopassa, ja tartuntoja on jo enemmän kuin Kiinassa.
 
Kotkavaara seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä, jakaa koronavirukseen liittyvää tietoa ja materiaalia sekä tukee ja neuvoo 54:ää Euroopassa ja lähialueilla toimivaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallista yhdistystä koronavirukseen liittyvissä temaattisissa ja käytännön asioissa. 
 
Kansainvälinen Punainen Risti on julkaissut 754 miljoonan euron hätäapuvetoomuksen, jotta se voi tukea kansallisten yhdistysten toimia koronaviruspandemiassa eri puolilla maailmaa.
 
– Olen päivittäin yhteydessä Euroopan ja lähialueiden kansallisten yhdistysten edustajiin ja käsittelen Punaisen Ristin hätäapuvetoomukseen liittyviä tukipyyntöjä yhdessä kansainvälisen Punaisen Ristin Budapestin terveystiimin kanssa, Kotkavaara kertoo.
 
Koordinointia tarvitaan, jotta apua voidaan tehokkaasti suunnata sinne, missä hätä on kaikkein suurin.  
 

Tukea ja tietoa poikkeusoloissa

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tukevat Euroopan ja lähialueiden maiden viranomaisia koronaviruspandemiassa monin eri tavoin. Tilanne ja Punaisen Ristin tehtävät eri maissa vaihtelevat, mutta yhteisenä tavoitteena on estää ja hidastaa koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä sekä helpottaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta poikkeusolojen aikana.
 
– Punainen Risti toimii viranomaisten tukena omissa maissaan. Joissakin maissa Punainen Risti hoitaa esimerkiksi sairaiden kuljetuksia ja ottaa koronatestejä. Tyypillisiä toimia ovat myös tiedon jakaminen ja psykososiaalisen tuen tarjoaminen auttavassa puhelimessa tai verkossa, Kotkavaara luettelee.
 
Eri maissa Punaisen Ristin toimintoihin voi kuulua myös apu karanteenissa olevia ihmisille järjestämällä ruoka- ja lääkekuljetuksia iäkkäille ja yksin asuville, kuumeen mittaaminen lentokentillä ja satamissa sekä sairaaloiden auttaminen potilaiden hoidon arvioinnissa.
 
Lisäksi Punainen Risti tiedottaa aktiivisesti hygienian tärkeydestä ja jakaa viranomaisten viestejä. Epidemian hillitsemiseksi on olennaista, että ihmiset saavat oikeaa tietoa viruksesta ja noudattavat viranomaisten ohjeita.
 

Punaisella Ristillä pitkä kokemus epidemioista

Kansainvälinen Punainen Risti tekee yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa ja seuraa sen ohjeistuksia koronaviruspandemiassa sekä kehottaa kansallisia yhdistyksiä toimimaan samoin omien terveysviranomaistensa kanssa. 
 
Koronaviruksen torjunnassa Punaisen Ristin erityisvahvuuksia ovat pitkä kokemus epidemioista maailmanlaajuisesti sekä laaja paikallisten vapaaehtoisten verkosto. Vapaaehtoiset ovat läsnä, tuntevat oman kulttuurinsa ja ihmiset luottavat heihin.
 
– Olen hyvin kiitollinen siitä, että saan työskennellä eri maiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. He ovat hyvin sitoutuneita ja tekevät erinomaista työtä hyvässä hengessä, vaikka tilanne on haastava. Selviämme tästä yhdessä, Kotkavaara sanoo.
 

Esimerkkejä Punaisen Ristin avusta Euroopassa:

  • Italiassa yli 600 Punaisen Ristin paikallisosastoa osallistuu aktiivisesti koronaviruksen torjumiseen. Punainen Risti mittaa kuumetta lentokentillä, auttaa sairaiden kuljetuksessa, auttaa haavoittuvassa asemassa olevia saamaan ruokaa ja lääkkeitä, pyörittää 24/7-infopuhelinta ja tarjoaa psykososiaalista tukea. Nuoret vapaaehtoiset siirtolaiset jakavat tietoa verkossa toimivan radiokanavan kautta, kääntävät materiaaleja eri kielille ja jakavat niitä vastaanottokeskuksissa.
  • Espanjan Punaisen Ristin tavoitteena on aktivoida yli 40 000 vapaaehtoista, joiden avulla voidaan tarjota puhelimitse apua lähes miljoonalle ihmiselle, jakaa perustarvikkeita 25 000 perheelle ja tarjota 3 000 kodittomalle paikka, missä nukkua. Tuhansia uusia vapaaehtoisia on ilmoittautunut mukaan toimintaan. Järjestö tekee koronavirustestejä, auttaa sairaiden kuljetuksessa, tarjoaa psykososiaalista tukea ja on kehittänyt avoimen koronavirus-verkkokurssin, jonka on suorittanut jo yli 220 000 ihmistä. 
  • Itämeren alueella Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset jakavat aktiivisesti tietoa ja oppeja EU:n rahoittaman BALTPREP-hankkeen kautta, jonka tavoitteena on kehittää alueenvarautumista ja valmiutta.
  • Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset tukevat toisiaan. Kiinan Punainen Risti on toimittanut Italian Punaiselle Ristille yli 30 tonnia terveydenhuollon varusteita, kuten hengityssuojaimia, henkilökohtaisia suojavarusteita ja hengityskoneita sekä lähettänyt Irakiin laboratoriovarusteita, mukaan lukien 50 000 koronavirustestiä.