Nälkäpäivä-keräyksellä autetaan koronakriisistä ja ruokapulasta kärsiviä

Nälkäkriisin taustalla on muuttuva ilmasto. Kriisi juontaa juurensa voimistuneeseen El Niño -ilmiöön, minkä lisäksi epäsäännölliset sateet, tulvat ja hirmumyrskyt sekä tuholaisongelmat ovat hankaloittaneet ruoan viljelyä ja karjankasvatusta valtavasti. Juuri nyt koronakriisin aiheuttama talouslama uhkaa sysätä heikoimmin toimeentulevat maat nälänhätään kiihtyvällä vauhdilla. 
 
– Tilanne oli todella vakava jo ennen koronaa ja koronakriisi pahentaa sitä entisestään. Avuntarvitsijoita on nyt jo kahdeksan kertaa enemmän kuin Suomessa asukkaita. Ihmiset joutuvat sinnittelemään vain yhdellä aterialla päivässä. Hätäapua tarvitaan nyt kipeästi, mutta se auttaa vain hetkellisesti pahimman yli. Samalla tarvitaan myös pidempikestoisia toimia, joilla pystyttäisiin puuttumaan tilanteeseen ennaltaehkäisevästi ja päästäisiin akuutin hätäavun kierteestä pois, Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski sanoo.
 

Apua koronan torjumiseen 

 
Punainen Risti avasi Jemeniin koronahoitokeskuksen 20. syyskuuta. Nälkäpäivän avulla Punainen Risti torjuu koronavirusta ja lievittää sen vaikutuksia Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.  Koronapandemiassa kiireellistä apua tarvitsevat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden vaara sairastua on suurempi esimerkiksi tiedon puutteen, huonon hygienian ja rajoitetun terveydenhuoltoon pääsyn vuoksi.
 
– Korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään, mutta Jemenissä vaikutukset ovat äärimmäisen vakavia. Maassa on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi eikä ihmisillä ole pääsyä hoitoon, sillä vain alle puolet maan terveyspalveluista on käytössä. Hoitokeskuksen avaaminen on erittäin tärkeää, jotta ihmiset selviytyvät mahdollisesta koronan toisesta aallosta näissä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, Saarikoski sanoo.
 
Punaisen Ristin avustustyössä autetaan sairaita pääsemään hoitoon, jaetaan terveystietoutta sekä parannetaan vettä, sanitaatiota ja hygieniaa. Avustustyötä tehdään yhdessä paikallisen Punaisen Ristin kanssa yhdeksässä Afrikan maassa ja kolmessa Aasian maassa. Tämän lisäksi Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punainen Risti pystyy auttamaan koronavirukseen varautumisessa esimerkiksi Kreikan ja Turkin pakolaisleireillä.
 

Apua kotimaassa koronakriisissä ja äkillisissä onnettomuuksissa 

 
Suomessa Punainen Risti auttaa heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa ja äkillisissä onnettomuustilanteissa.
 
– Ennakkoon varautuminen mahdollistaa sen, että kriisin sattuessa pystymme toimimaan tehokkaasti, auttamaan ihmisiä ja toiminaan tarvittaessa viranomaisen tukena. Nälkäpäivänä kerättyjen varojen avulla koulutamme vapaaehtoisia, suunnittelemme ja harjoittelemme toimintaa erilaisissa kriisitilanteissa ja teemme tarvikehankintoja etukäteen, kotimaan valmiuden koordinaattori Marko Korhonen sanoo.
 
Koronakriisissä Punainen Risti antaa ruoka-apua ja asiointiapu riskiryhmiin kuuluville. Henkisen tuen ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset puolestaan lievittävät yksinäisyyttä ja ahdistusta etäyhteyksien välityksellä. Kriisin alussa avustimme myös sairaaloita koronavirustilanteeseen varautumisessa.
Punaisella Ristillä on erityinen rooli kriisitilanteisiin varautumisessa. Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla pystymme ylläpitämään valmiuttamme toimia poikkeuksellisissa ja yllättävissäkin kriiseissä.  
 
Äkillisistä onnettomuustilanteista tyypillisin on tulipalo. Nälkäpäivänä kerättyjen lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy tarjoamaan hätäapua tulipalon uhreille. Viime vuonna Punainen Risti auttoi katastrofirahaston turvin 149 tulipalotilanteessa. Apua annettiin yhteensä 830 ihmiselle. 
 

Katastrofirahastosta apu nopeasti perille 

 
Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Rahaston avulla autetaan luonnonkatastrofeista ja konflikteista kärsiviä maailmalla ja äkillisen onnettomuuden kohdanneita Suomessa sekä tehdään pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Ennalta kohteisiin sitomattomien varojen turvin pystytään nopeasti auttamaan siellä, missä apua eniten tarvitaan.
 
Vuosittain Nälkäpäivään osallistuu noin 14 000 vapaaehtoista. Ohjeet lipaskerääjäksi tulemiseen ja oman nettikeräyksen perustamiseen löytyvät osoitteesta nälkäpäivä.fi. Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 24.–26.9. ja digitaalisesti lahjoituksia voi kerätä lokakuun loppuun saakka.
 

Nälkäpäivään voi lahjoittaa:

 
- Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)
 
- MobilePay:lla numeroon 10900 ja Pivolla numeroon 888500
 
- Verkossa osoitteessa www.nälkäpäivä.fi
 
- Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI52 5000 0120 4156 73, käytä viitettä 5173.
 
Rahankeräyslupa: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015.
 
Lisätietoja:
 
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski, p. 040 189 4885
Valmiuden ja varautumisen koordinaattori Marko Korhonen, p. 040 120 9728
Viestinnän asiantuntija Senni Puustinen, p. 040 610 9447