Med bidrag från Hungerdagsinsamlingen hjälper vi i Jemen när coronakrisen fördystrar situationen i landet

I Finland hjälper vi med Hungerdagens insamlingsmedel de mest utsatta människorna i undantagsförhållanden och plötsliga olyckssituationer. Finlands Röda Kors bekämpar coronaviruset även internationellt och lindrar dess konsekvenser i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. I september öppnade Röda Korset en coronavårdcentral i Jemen.

- Coronaepidemin försvårar den synnerligen allvarliga situationen i Jemen ytterligare. I landet pågår världens värsta humanitära kris, miljontals människor lever i brist på grundläggande förnödenheter och mindre än hälften av landets hälsovårdstjänster fungerar. Röda Korsets vårdcentral gör det möjligt för coronapatienter att få tillgång till vård. Arbetet vid vårdcentralen och det därtill anslutna förebyggande arbetet i lokalsamhällena är mycket viktigt i synnerhet nu inför en eventuell andra coronavåg, säger chefen för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors Tiina Saarikoski.

När det gäller coronapandemin behövs brådskande hjälp bland de mest utsatta människorna som har större risk att insjukna till exempel på grund av brist på information, dålig hygien och begränsad tillgång till hälsovård. Röda Korsets biståndsarbete hjälper sjuka att komma till vård, sprider hälsoinformation samt förbättrar tillgången till rent vatten, sanitet och hygien. Biståndsarbetet utförs tillsammans med det lokala Röda Korset i flera länder i Afrika och Asien.

Hjälpviljan är stor

I höst försvårade coronasituationen den traditionella bössinsamlingen och insamlarna på gatorna var inte lika många som vanligt. Vid sidan av bössinsamlingen fick digiinsamlingen en framhävd betydelse och det var enkelt att delta i den hemifrån.

 

- Trots den utmanande situationen vill människorna hjälpa och vi nådde ett fint resultat i Hungerdagsinsamlingen. Med bidragspotten på över 2 miljoner euro kan vi hjälpa nödställda människor i katastrofer och plötsliga olyckor samt utgöra utvecklingsarbete på lång sikt. Vi vill tacka varje bidragsgivare och insamlare, som gör att vi kan hjälpa de människor som har det svårast i vårt eget land och ute i världen, säger Röda Korsets chef för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.