Katastrofirahastosta tukea Sudanin tulvien uhreille

Tulvavesi on tehnyt tuhoja 18 osavaltion alueella Sudanissa. Tulvat ovat vaikuttaneet yli 800 000 ihmisen elämään ja noin 166 000 kotia on jäänyt veden alle. 

Erityisesti lapset ja muut haavoittuvat ryhmät ovat kriisin suurimpia kärsijöitä.     

Lisäksi tulvat ovat tuhonneet julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja terveyskeskuksia, sekä pilanneet vesilähteitä. Ruoan ja perustarvikkeiden saatavuus on heikentynyt. Tulvat ovat myös tuhonneet maataloutta, ja ihmiset ovat menettäneet satonsa tulva-alueilla.  

Syyskuun alussa maahan julistettiin kolmen kuukauden valtakunnallinen hätätila, ja pyydettiin kansainvälistä apua tulva-alueella asuvien ihmisten tarpeisiin vastaamiseksi. Kriisin pelätään pitkittyvän, koska suuri osan ihmisistä on menettänyt satonsa ja moni myös toimeentulonsa. 

Kansainvälinen Punainen Risti tukee hätäapuvetoomuksen kautta Sudanin Punaisen Puolikuun työtä seitsemässä eniten kärsineessä osavaltiossa. Avustusoperaation tavoitteena on toimittaa apua 200 000 ihmiselle kahden vuoden aikana. 

Avustustyön kautta tulvatuhoista kärsineet ihmiset saavat suojaa, perustarvikkeita, terveyspalveluja epidemioiden ennaltaehkäisemiseksi ja tukea toimeentuloon. Lisäksi varmistetaan pääsy puhtaaseen veteen ja parannetaan sanitaatio- ja hygieniaolosuhteita. Sudanin Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat myös psykososiaalista tukea.  

Suomen Punainen Risti lähettää operaation tueksi logistiikkaan erikoistuneen avustustyöntekijän

Tulvien lisäksi Sudania uhkaavat Itä-Afrikkaa jo alkuvuodesta vaivanneet valtavat heinäsirkkaparvet, jotka tuhoavat laajalti viljelyksiä, sekä koronaviruksen leviäminen. 

Nälkäpäivä-keräys katastrofirahastoon jatkuu lokakuun loppuun saakka.