Ilmastoriskeihin sopeutuminen ei kohdistu eniten tarvitseviin

Ilmastonmuutokseen liittyvä sopeutumisrahoitus ei nykyisellään tavoita muutoksesta eniten kärsiviä, sanoo Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Kansainvälisen Liiton (IFRC) julkaisema Maailman katastrofiraportti.
 
Raportin mukaan rahoitus väistää riskialtteimmat maat samalla kun vain murto-osa rahoituksesta ylipäätään kohdistuu paikallistasolle, jossa riskeihin varautumisen tulisi käytännössä tapahtua.
 
- Globaali vastuumme on suojella yhteisöjä, joihin ilmastoriskit eniten kohdistuvat. Riskialttiuden, haavoittuvuuden ja sopeutumisrahoituksen välillä tulisi olla suora kytkentä. Nyt näin ei ole, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski sanoo.
 

Katastrofien määrä jatkuvassa kasvussa

 
Punainen Risti pitää ilmastoriskien kohteiden suojelun laiminlyöntiä erityisen huolestuttavana, koska ilmastoon ja säähän liittyvien katastrofien määrä on jatkuvassa kasvussa. 1990-luvulta lähtien on näiden katastrofien määrä kasvanut lähes 35 prosenttia, sanoo Maailman katastrofiraportti.
 
Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 83 prosenttia kaikista katastrofeista johtui äärimmäisistä myrskyjen, tulvien ja lämpöaaltojen tapaisista säähän ja ilmastoon liittyvistä tapahtumista. Yhdessä nämä katastrofit tappoivat yli 410 000 ihmistä ja koskettivat joka viidettä maapallon asukasta.
 
Punaisen Ristin raportissa todetaan myös, että Covid-19 -pandemiaa suitsimaan luodut mittavat elvytyspaketit luovat mahdollisuuden parantaa tilannetta yleisemminkin. Ihmisiä ja maapalloa suojaava elpyminen auttaa vähentämään akuutteja riskejä sekä voi, oikein käytettynä, auttaa riskialtteimpia yhteisöjä kestämään tulevia katastrofeja entistä paremmin.
 

Kaksi haastetta ratkaistava yhdessä

 
- Ilmastonmuutostyö ei voi jäädä toissijaiseksi, vaikka ajankohtaisin huoli liittyykin pandemiaan. Nämä kaksi haastetta on kyettävä ratkaisemaan yhdessä, Tiina Saarikoski sanoo.
 
- Kestävyyteen investoiminen tarkoittaa vastuun kantamista muista ihmisistä. Lisäksi se on selkeästi kustannustehokkaampaa kuin hyväksyä humanitaarisen toiminnan kustannusten jatkuva nousu, Saarikoski painottaa.
 
Raportti painottaa kaikkien toimijoiden omaa vastuuta. Punainen Risti on maailman suurimpana humanitaarisena toimijana vahvasti mukana vastaamassa muuttuvan ilmaston vaikutuksiin, ja pyrkii omalta osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Suomen Punainen Risti tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.
 
Maailman katastrofiraportin englanninkielisen version voi ladata täältä. Raportin suomenkielisen tiivistelmän saa ladattua täältä.