Genom Hungerdagsinsamlingen hjälper vi människor som lider av coronakrisen och matbrist

Hungerkrisen beror på att klimatet förändras. Krisen har sin grund i det allt starkare El Niño-fenomenet, vartill oregelbundna regn, översvämningar och orkaner samt skadedjursproblem har försvårat odlingen av mat och bostadsuppfödningen enormt. Just nu håller den ekonomiska depressionen på grund av coronakrisen på att driva de mest utsatta länderna mot hungersnöd i accelererande takt.
 
”Situationen var synnerligen allvarlig redan före coronan och coronakrisen förvärrar den ytterligare. Antalet hjälpbehövande är nu redan åtta gånger större än antalet invånare i Finland. Människorna tvingas hanka sig fram på bara ett mål mat om dagen. Behovet av nödhjälp är nu skriande, men den hjälper bara tillfälligt att komma över det värsta. Samtidigt behövs också långvarigare åtgärder, med vilka man kan ingripa i situationen förebyggande och komma ur spiralen med akut nödhjälp”, säger Finlands Röda Kors chef för katastrofhjälpen Tiina Saarikoski.
 

Hjälp för att bekämpa coronan

Röda Korset öppnade en coronavårdcentral i Jemen den 20 september. Med hjälp av Hungerdagen bekämpar Röda Korset coronaviruset och lindrar dess verkningar i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. När det gäller coronapandemin behövs brådskande hjälp bland de mest utsatta människorna som har större risk att insjukna till exempel på grund av brist på information, dålig hygien och begränsad tillgång till hälsovård.

”Coronan har påverkat våra allas liv, men i Jemen är inverkningarna extremt allvarliga. I landet pågår världens värsta humanitära kris och människorna har inte tillgång till vård, för inte ens hälften av landets hälsovårdstjänster är i funktion. Att vårdcentralen öppnas är synnerligen viktigt, så att människorna klarar av den eventuella andra coronavågen i de här extremt svåra förhållandena”, säger Saarikoski.
 
Röda Korsets biståndsarbete består av hjälp till sjuka för att komma till vård, spridning av hälsoinformation samt förbättring av vatten, sanitära förhållanden och hygien. Biståndsarbetet utförs tillsammans med det lokala Röda Korset i nio länder i Afrika och i tre länder i Asien. Därtill kan Röda Korset med medlen som insamlas på Hungerdagen hjälpa upp beredskapen för coronaviruset i till exempel flyktinglägren i Grekland och Turkiet.
 

 

Hjälp i Finland i coronakrisen och vid plötsliga olyckor 

 
I Finland hjälper Röda Korset dem som är mest utsatta i exceptionella förhållanden och plötsliga olyckssituationer.
 
”Att bereda sig på förhand gör det möjligt för oss att fungera effektivt när en kris inträffar, att hjälpa människor och att vid behov fungera som stöd för myndigheterna. Med medlen som insamlas på Hungerdagen utbildar vi frivilliga, planerar och övar verksamhet i olika krissituationer och skaffar förnödenheter på förhand”, säger koordinatorn för beredskapsarbete i hemlandet Marko Korhonen.
 
Under coronakrisen ger Röda Korset mathjälp och butikshjälp till personer som hör till riskgrupper. Frivilliga inom psykiskt stöd och vänverksamhet lindrar för sin del ensamhet och ångest via distansförbindelser. I början av krisen bistod vi också sjukhusen i att bereda sig för coronavirussituationen.
 
Röda Korset har en särskild roll i beredskapsarbetet för krissituationer. Med medlen som samlas in på Hungerdagen kan vi upprätthålla vår beredskap att fungera vid exceptionella och också plötsliga kriser.
 
Av plötsliga olyckssituationer är eldsvådan den mest typiska. Med hjälp av bidragen som samlas in på Hungerdagen kan Röda Korset erbjuda nödhjälp till offren vid en eldsvåda. Förra året bistod Röda Korset med hjälp ur katastroffonden i samband med 149 eldsvådor. Hjälp gavs till sammanlagt 830 människor.
 

 

Hjälpen från katastroffonden når snabbt fram 

 
Under Hungerdagen samlas medel in till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av fonden hjälper man människor som lider av naturkatastrofer och konflikter ute i världen och människor som drabbats av plötsliga olyckor i Finland och därtill bedrivs långsiktigt utvecklingssamarbete. Med hjälp av medlen, som inte på förhand är bundna vid något objekt, kan hjälpen snabbt levereras dit där den behövs mest.
 
I Hungerdagen deltar varje år cirka 14 000 frivilliga. Anvisningar för hur man blir bössinsamlare och grundar en egen webbinsamling finns på adressen hungerdagen.fi. Hungerdagens bössinsamling ordnas 24-26.9 och digitalt kan bidrag samlas in ända till slutet av oktober.
 

 

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen: 

 
- Genom att sända textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
 
- Via MobilePay till numret 10900 eller Pivo till numret 888500
 
- På webben på adressen www.hungerdagen.fi
 
- Genom att föra en inbetalning till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5173.
 
Penninginsamlingstillstånd: POL-2015-8798, beviljats 30.11.2015.
 
Ytterligare upplysningar:
 
Chef för internationell katastrofhjälp Tiina Saarikoski, tfn 040 189 4885
Koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen, tfn 040 120 9728
Kommunikationssakkunnig Senni Puustinen, tfn 040 610 9447