Frivilligverksamheten har exceptionellt stor roll i översvämningsberedskapen i Lappland – hjälparna räcker till även om situationen fortskrider

De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har under den senaste veckan arbetat från morgon till kväll för att skydda äldre människors hem i Lappland mot översvämningarna. Arbetet har utförts som stöd för räddningsverket ända sedan beredskapsfasen inleddes.

- De frivilligas roll har varit betydligt större än under tidigare år. Tidigare har vi varit beredda att hjälpa till vid översvämningar främst i Kittilä, men på grund av att översvämningarna nu är så omfattande har de frivilliga behövts även i Rovaseutu, säger Röda Korsets beredskapschef i Lapplands distrikt Annikki von Pandy.

De frivilliga har bland annat skyddat husen i översvämningsområdet, övervakat översvämningsmurens hållbarhet och hjälpt till vid trafikstyrning. Allt som allt har de frivilliga avverkat cirka 1000 arbetstimmar för att förhindra översvämningsskador.

Beredda att hjälpa också i Meri-Lappi, Ivalo och Kittilä

Frivilliga räddningstjänsten är redo att stöda myndigheter också på andra håll i Lappland. Von Pandy bedömer att frivilligresurserna räcker till även om översvämningssituationen fortsätter.

- I Kittilä har vi cirka 50 utbildade frivilliga i larmberedskap, i Ivalo 40 och i Meri-Lappi 60. Vi kan vid behov flytta resurser från ett område till ett annat, om vi kommer överens så med myndigheterna. I uppgifter, för vilka en myndighet eventuellt begär hjälp, är beredskapen god.  

I hjälpoperationen, som startade i Rovaseutu, har frivilliga från nästan alla Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer i området deltagit. Tiotals nya människor har också anslutit sig till frivilligverksamheten. Även lokala läroinrättningar, idrottsföreningar och företag har aktiverat sig för hjälparbetet.

Frivilliga räddningstjänsten, det vill säga Vapepa, är ett nätverk som bildas av 53 medlemsorganisationer och vars frivilliga larmgrupper stöder myndigheterna i uppgifter som kräver ett stort antal hjälpare. Nätverkets verksamhet koordineras av Finlands Röda Kors.  Mera information: www.vapepa.fi.