Från främling till en aktiv medlem i gemenskapen

När Sonkajärvis kommun beslöt att ta emot kvotflyktingar i början av år 2013, planerade redan Finlands Röda Kors lokalavdelning hur de nya Sonkajärviborna bäst kunde integreras i gemenskapen.

– För oss är det viktigt att de nya Sonkajärviborna kan delta i frivilligverksamheten och att de inte bara är hjälpmottagare utan aktiva aktörer, berättar Leila Honkala, ordförande för Sonkajärvis avdelning.

Farida Qasemi som flyttade från Iran till Sonkajärvi år 2013 är med i Röda Korsets första hjälpen- och vänverksamhet samt i integreringsarbetet för invandrarfamiljer. Qasemi som drömmer om att bli sjukskötare tolkar också vid jouren.

Qasemi berättar att tack vare frivilligverksamheten har hon fått nya vänner och glädje i sitt liv. Det bästa i Röda Korsets verksamhet är ändå att man kan hjälpa andra.

– Dessutom har mina kunskaper i finska förbättrats nästan utan att jag har märkt det, berättar Qasemi och ler.

Organisationerna har en viktig roll

På Röda Korsets seminarium Kotoutuminen ja kolmas sektori 2015 (Integration och den tredje sektorn 2015) i måndags 18.5, behandlades invandrarnas delaktighet och gemenskaplighet i sina nya hemland genom olika presentationer och verkstäder.

Thomas Bergman, Legal Officer vid UNHCRs regionala representation för Nordeuropa betonar delaktighet och integration av invandrarna redan vid planeringen.

– Invandrarna upplever ofta att de bara är gäster i sitt nya hemland. Det är lättare för invandrarna att delta i den samhälleliga diskussionen och verksamheten om de känner att de bor i landet, konstaterar Bergman.

Enligt Bergman har organisationerna en viktig roll i att förbättra invandrarnas delaktighet och påverkansmöjligheter. Exempelvis kan organisationerna vädja till staterna om att ha ett fungerande system för att ta emot flyktingar. Också Röda Korset utför påverkansarbete och agerar för att kommunerna skulle ta emot mera flyktingar.