Du ungas skyddshus hjälper också på sommaren

– Ensamheten har ökat under coronatiden, men tröskeln att åter komma ut bland människor och efter sommaren tillbaka till skolan kan för en del av ungdomarna vara hög. I Röda Korsets skyddshus för unga stöder man under sommaren ungdomarnas sociala resurser och man kan göra det lättare för dem att återgå till en bärande vardag, berättar chefen för skyddshusverksamheten Leena Suurpää.

Röda Korsets skyddshus för unga erbjuder kris- och samtalshjälp med låg tröskel för ungdomar och deras familjer. För närvarande satsar man i skyddshusen på att kunna stöda ungdomarna så mångsidigt som möjligt under sommaren efter coronavåren.

– Under undantagsförhållandena märkte vi att det för en del ungdomar är lättare att söka hjälp digitalt än ansikte mot ansikte. Men det finns också många ungdomar för vilka situationen är den motsatta. De digitala hjälpformerna och hjälpen ansikte mot ansikte ska nu kombineras på ett klokt sätt, så att vi kan garantera att stödet till ungdomarna är jämställt och tillgängligt.

Skyddshusen håller jour hela sommaren

I de ungas skyddshus kan man söka hjälp och stöd under hela sommaren både på distans och från och med 1.6 vid behov också ansikte mot ansikte. Det går att ringa eller att komma direkt till skyddshusen.

– Vi uppmuntrar nu ungdomar och familjer att ta kontakt med en så låg tröskel som möjligt.  Det må vara fråga om att få sin självständiga vardag att löpa eller om någon annan krissituation i livet, men ensam behöver man inte klara sig, betonar chefen för skyddshuset i Vanda Pekka Väänänen.

De ungas skyddshus hjälper ungdomar och deras familjer både i små och stora problem. Hjälpen är avgiftsfri och fås snabbt utan remiss. Utöver samtalshjälp erbjuder skyddshusen ungdomarna tillfällig inkvartering samt stöd i strävandena mot ett självständigt liv eller återställande av en regelbunden dygnsrytm.Till den tillfälliga inkvarteringen välkomnar vi alla ungdomar som behöver ett tryggt nattkvarter, bara de inte har symptom som tyder på coronavirus.Skyddshusen hjälper också nationellt i Sekasin-chatten, som erbjuder hjälp till ungdomarna varje dag.

Den tillfälliga inkvarteringen i huvudstadsregionens skyddshus betjänar ungdomar och familjer i hela området under sommaren centraliserat turvis i husen i Helsingfors, Esbo och Vanda.  Den tillfälliga inkvarteringen är öppen varje dag klockan 17-10.Huvudstadsregionens skyddshus håller jour fem veckor från och med midsommaren enligt följande:

De ungas skyddshus i Helsingfors 19.6-28.6.2020, i Esbo 29.6-12.7.2020 och i Vanda 13.7-26.7.2020.

Arbetstagare inom stödverksamheten för de ungas självständighetssträvanden samt Kotipolku-projektet är anträffbara hela sommaren.  

Skyddshusen i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter verksamheten normalt i sina egna hus från och med 27.7.2020.

Den tillfälliga inkvarteringen vid de ungas skyddshus i Tammerfors är stängd 18.6-19.7. Under den här tiden är en arbetstagare anträffbar från måndag till fredag klockan 9-16. Från 20.7 är skyddshuset i Tammerfors öppet enligt normala öppettider.

De ungas skyddshus i Åbo är öppet och en arbetstagare är anträffbar under hela sommaren dygnet runt till 31.8.

Kontaktuppgifterna till skyddshusen hittar du här