Uutiset

Finlands Röda Kors biståndsarbetare, läkare Katja Kotkavaara, har händerna fulla med arbete. Hon koordinerar internationella Röda Korsets stöd till de europeiska Röda Kors-föreningarna i coronaviruspandemin. Pandemins centrum är nu i Europa och antalet smittade är redan fler än i Kina.

Pyyntö tuli Ahvenanmaan sairaanhoitopiiriltä (ÅHS) ja yksikkö lähtee matkaan Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta Tampereelta.

- Kun olemme suunnitelleet yksikköä, sen yhtenä pääominaisuutena on pidetty helppoa ja nopeaa käyttöönottoa. Yksikkö kulkee henkilöauton vetämässä perävaunussa ja se voidaan kuljettaa kohteeseen vaivattomasti ja saadaan käyttöön heti, kun tilanne sitä vaatii, sanoo Punaisen Ristin katastrofivalmiuden neuvonantaja Ilona Hatakka.

Punaisen Ristin puheenjohtaja Erkki Liikanen avasi yleiskokouksen Sibeliustalossa Lahdessa lauantaina.

Ketjureaktio-kampanjaan osallistui vuonna 2019 ennätysmäärä pyöräilyjoukkueita. Joukkueet polkivat ilmastonmuutosta vastaan - sekä vähentämällä omia hiilidioksidipäästöjään, että lahjoittamalla jokaisesta pyöräillystä 25 kilometristä yhden euron Punaiselle Ristille. 
 
Usein lahjoituksen tekee joukkueen puolesta työnantaja. Mukaan lähti 235 yritystä, joista yksi oli digitoimisto Morgan Digital.
 

Katja Kotkavaara, an aid worker of the Finnish Red Cross, has her hands full. She coordinates International Red Cross support for European Red Cross Societies during the coronavirus pandemic. The centre of the pandemic is now in Europe, with more infections than China.

Kotkavaara is closely monitoring the development of the situation, distributing coronavirus-related information and material and supporting and advising 54 National Red Cross and Red Crescent Societies in Europe and nearby areas on coronavirus-related thematic and practical issues.

1) Ta hand om dig själv och andra

Håll kontakt med dina närstående per telefon eller fjärruppkoppling. Genom att begränsa fysiskt socialt umgänge skyddar du dina medmänniskor från smitta. 
Se tips om hur du tar hand om din ork i karantän.

Med hjälp av tält som planerats för vård av patienter får sjukhuset extra utrymme för bedömning av hur brådskande vården är. En likadan enhet har tidigare i veckan levererats till Hyvinge och Tavastehus.  

Enheten byggdes upp på lördag 21.3  på Raseborgs sjukhus gård.

Grunden i alla enheter är ett av Finlands Röda Kors planerat evakueringscenter som nu anpassas efter sjukhusens behov.

Beredskap att hjälpa och agera i undantagsförhållanden

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera liknande enheter till hela Finlands område.

1) Take care of yourself and others

 Contact your loved ones over the telephone or remote connection. By limiting physical social interaction, you are protecting others from the virus. Click here for tips on how to ensure your loved ones cope if they are quarantined.
 

2) Ask if there’s anything you can do to help

Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin. Samanlainen yksikkö on toimitettu Hyvinkään sairaalan käyttöön eilen.

–  Tässäkin pohjana on suunnittelemamme evakuointikeskus, joka nyt muokataan vastaamaan Kanta-Hämeen keskussairaalan tarpeita, kertoo Punaisen Ristin ERU-koordinaattori Virpi Teinilä.

Yksikkö pystytetään Kanta-Hämeen keskussairaalan pihaan tänään.

Med hjälp av tält som planerats för vård av patienter får sjukhuset extra utrymme för bedömning av hur brådskande vården är.En likadan enhet har levererats till Hyvinge sjukhus i går. 

- Också här är grunden ett evakueringscenter som vi har planerat och det anpassas nu efter Egentliga Tavastlands centralsjukhus behov, berättar Röda Korsets koordinator för katastrofberedskapsenheten Virpi Teinilä.

Enheten byggs upp på Egentliga Tavastlands centralsjukhus gård i dag. 

Kolmas Triage-yksikkö pystytetään Raaseporin sairaalan pihaan lauantaina 21.3. klo 12 alkaen. Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin. Pyyntö yksikön saamiseksi tuli Raaseporin sairaalalta. 

Pohjana kaikissa yksiköissä on Suomen Punaisen Ristin suunnittelema evakuointikeskus, joka nyt muokataan vastaamaan sairaaloiden tarpeita.

Valmius auttaa ja toimia poikkeustilanteessa

Punaisella Ristillä on välitön valmius lähettää useita samankaltaisia yksiköitä koko Suomen alueelle.

Begäran kom från Hyvinge sjukhus.Enheten byggs upp torsdag 19.3 klockan 10 på sjukhusets gård.

- Vi anpassar biståndsenheterna som används inom katastrofhjälpen enligt behov.  Grunden här är ett evakueringscenter som vi planerat och det anpassas efter sjukhusets behov.  Nu är enhetens uppgift att säkerställa att sjukhuset har tillräckligt med kapacitet för mottagning och bedömning av patienter, berättar Röda Korsets ERU-koordinator Virpi Teinilä.

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera liknande enheter till hela Finlands område.

Pyyntö tuli Hyvinkään sairaalalta. Yksikkö pystytetään torstaina 19.3.2020 kello 10 alkaen Hyvinkään sairaalan pihalle (Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää).

– Muokkaamme katastrofiavussa käytettäviä avustusyksiköitä tarpeen mukaan. Pohjana tässä on suunnittelemamme evakuointikeskus, joka muokataan vastaamaan sairaalan tarpeita. Nyt yksikön tehtävänä on varmistaa, että sairaalalla on riittävästi kapasiteettia potilaiden vastaanotossa ja arvioinnissa, kertoo Punaisen Ristin ERU-koordinaattori Virpi Teinilä.

I den situation vi är idag, orsakad av coronaepidemin, är det viktigt att vi tar hand om våra närmaste och stödjer varandra. Om det inte är möjligt att träffas ansikte mot ansikte, kan man hålla kontakt genom meddelanden eller genom att ringa. Det här minskar på känslan av isolation, frustration och hopplöshet.

Röda Korset stöder de svagaste utan att riskerar vare sig de hjälpbehövandes eller de frivilligas hälsa.   

- Just nu är det viktigt att var och en tänker på sitt eget och på sina närståendes välmående. I det här mycket ovanliga läget fortsätter Röda Korsets verksamhet, men verksamheten anpassas för att svara mot behoven och beakta allvaret i situationen säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Sivut