Uutiset

”Kevät oli hyvin poikkeuksellista aikaa kaikkialla. Lukuisat nuorten lähipalvelut jouduttiin rajoitusten takia keskeyttämään, mistä johtuen tarve verkkopalveluille kasvoi entisestään. Tammi-elokuun aikana Sekasin-chattiin tuli yhteydenottoja nuorilta yli 90 000 kappaletta eli yli 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yhä useampi nuori hakee apua itsetuhoisiin ajatuksiin. Yhteydenotot ovat myös olleet aiempaa vakavampia. On erittäin hyvä, että apua haetaan”, MIELI ry:n verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen kertoo.

På grund av coronaviruspandemin flyttades stämman från juni till september 2020. Stämman ordnas utlokaliserat på distans på distriktsorterna och komprimeras till en dag. Du kan följa med stämman på distans.

Vilka beslut fattas vid stämman?

Ordinarie stämman fattar beslut om Röda Korsets verksamhetsstrategi för åren 2021–2023. Verksamhetsstrategin slår fast vad Finlands Röda Kors ska göra de närmaste tre åren.

Samtidigt väljs en ny ordförande samt förtroendevalda till styrelse och fullmäktige.

Koronavirusepidemian vuoksi kesäkuuksi suunniteltu kokous päätettiin siirtää syyskuuhun 2020. Kokous järjestetään hajautetusti etänä piiripaikkakunnilla ja se tiivistetään yksipäiväiseksi. Voit seurata yleiskokousta etänä.

Mistä yleiskokouksessa päätetään?

Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin toimintalinjauksesta vuosille 2021–2023. Toimintalinjaus kertoo sen, mitä Suomen Punainen Risti tulee tekemään seuraavat kolme vuotta.

Samalla valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.

Itsenäistyminen on ilmiönä monitahoinen ja laaja. Se ei myöskään istu näppärästi hahmotettaviin ikäraameihin. Pääsääntöisesti itsenäistymme Suomessa kuitenkin varsin varhain, keskimäärin noin 22-vuotiaana. 
 
Nuoret aikuiset tekevät monia tulevaisuuteen luotaavia ratkaisuja. Kysymykset taloudesta, asumisesta ja arjessa pärjäämisessä ovat monelle vaikeita ratkaistavaksi. Itsenäistyminen ja muut nuorten aikuisten elämän kysymykset jäävät kuitenkin liian usein huomiotta, koska heidät niputetaan kuuluvaksi nuorisoon. 
 

YK:n Maailman ruokaohjelman mukaan yli 45 miljoonaa ihmistä kärsii kuivuuden vuoksi ruoan puutteesta 13:sta eteläisen Afrikan maassa. Tilanne on hälyttävä.

Självständighetsprocessen är ett mångfacetterat och omfattande fenomen. Det är inte heller lätthanterligt för de framställda åldersramarna. I regel blir vi emellertid ganska tidigt självständiga i Finland, i medeltal som 22-åringar.

Unga vuxna fattar många beslut som bestämmer riktningen för framtiden. Frågor om ekonomi, boende och att klara sig i vardagen är svåra att lösa för många. Frågor om självständighetsprocessen och övriga frågor om livet för de unga vuxna lämnas emellertid ofta obeaktade, eftersom de kategoriseras som unga.

”Turvatalo osoitti tarpeellisuutensa jo ensimmäisinä aukiolopäivinään. Neuvoja ja apua sieltä ovat hakeneet niin lapset, vanhemmat kuin viranomaisetkin.”

Näin Punaisen Ristin jäsenlehti kertoi syksyllä 1990 Nuorten turvatalosta, joka oli vastikään avattu Helsingin Pakilassa.

Muutama vuosi aiemmin lehdissä ja kahvipöydissä oli huolestuttu uudenlaisesta ilmiöstä. Kasvava joukko nuoria vietti päämäärättömästi aikaa Helsingin kaduilla.

Kouluvuosi on aluillaan ja nuoret palaavat takaisin arkeen. Monen vuorokausirytmi saattaa kuitenkin olla loman aikana kääntynyt päälaelleen. Riittävä uni on tärkeää oppimisen, keskittymisen ja muistamisen kannalta. Tutkimukset osoittavat, että liian vähäinen uni vaikeuttaa kokonaisvaltaisesti nuoren arjessa selviämistä.

Skolåret håller på att börja och unga har återvänt till vardagen. Dygnsrytmen har ändå kunnat svänga totalt under lovet för många. Tillräcklig sömn är viktig för inlärning, koncentration och minne. Undersökningar visar att för lite sömn försvårar helhetsmässigt den unga från att klara sig i vardagen.

Koronakriisin pitkittyessä suurin uhka ihmisille ovat pandemian seurannaisvaikutukset. Ennennäkemättömällä tavalla hidastunut maailman talous yhdistettynä rajoitustoimiin on vienyt monilta toimeentulon maissa, joissa miljoonat perhekunnat ovat riippuvaisia päivän ansioista ja vailla säästöjä tai sosiaaliturvaa. Usealle kehittyvälle valtiolle työvoima on merkittävä vientituote, joka samanaikaisesti on vähentänyt työttömyyttä kotimaassa ja tuonut tuloja rahansiirtoina kotimaahan. Koronan myötä miljoonat siirtotyöläiset ovat palanneet kotimaihinsa. 
 

Keskeytimme feissauksen maaliskuussa 2020 koronaviruksen vuoksi. Nyt feissaus jatkuu taas normaalisti.

Feissaus on Punaisen Ristin merkittävin varainhankintamuoto. Suurin osa kuukausilahjoittajistamme on liittynyt lahjoittajaksi feissauksen kautta.

Olemme laatineet feissareille turvallisuusohjeet, joilla huolehdimme feissareiden sekä kadulla kohdattavien ihmisten turvallisuudesta. Feissarit eivät muun muassa lähesty riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja huolehtivat hygieniasta erityisellä tarkkuudella.

The Red Cross started its aid operations in Beirut immediately after the explosion. The Lebanese Red Cross quickly commissioned more than 75 ambulances and 375 paramedics from ambulance services around the country in order to transport the injured people to hospitals and also set up temporary first aid stations in the city. The Blood Service collected blood donations for the hospitals.

Med donationerna som fås genom insamlingen stöds libanesiska Röda Korsets biståndsarbete efter explosionen i Beirut.  Röda Korsets internationella biståndsoperation koncentrerar sig på att tillfredsställa människornas grundläggande behov, såsom att tillhandahålla rent vatten, hygienprodukter och mat samt ordna tillfällig inkvartering för explosionsoffren under två års tid.

Dessutom fortsätter libanesiska Röda Korset sin verksamhet på lång sikt som sträcker sig över hela landet inom hälsovård, första hjälpen och sjuktransport.

Keräykseen saaduilla lahjoituksilla tuetaan Libanonin Punaisen Ristin avustustyötä Beirutin räjähdyksen jälkeen. Punaisen Ristin kansainvälinen avustusoperaatio keskittyy ihmisten perustarpeisiin, kuten puhtaan veden, hygienian ja ruoan tarjoamiseen sekä tilapäismajoituksen järjestämiseen räjähdyksen uhreille kahden vuoden aikana.
 
Lisäksi Libanonin Punainen Risti jatkaa pitkäjänteistä, koko maan kattavaa toimintaansa terveydenhoidossa, ensiavussa ja sairaankuljetuksessa.
 

Röda Korset började hjälpa i Beirut omedelbart efter att explosionen inträffat.  Röda Korset i Libanon tog snabbt i bruk över 75 ambulanser och 375 första hjälpare från sjuktransportenheter runt om i landet för att transportera skadade till sjukhusen och satte upp tillfälliga första hjälpen-stationer i staden. Blodtjänsten samlade in blod till sjukhusen.

Sivut